Gescheiden rioleringen- Graafwerken riolering

Gescheiden riolering

Een gescheiden riolering zorgt voor een scheiding van afvalwater en regenwater. Het afvalwater, van huishoudelijke activiteiten en uit de badkamer wordt apart afgevoerd naar een  zuiveringsinstallatie.

De hemelwaterafvoer voert het regenwater en hemelwater, afkomstig van daken en andere verhardingen af naar een waterloop, beekje of rivier. Hierbij kan het water een natuurlijke zuiveringsproces naar de ondergrond ondergaan.
Vroeger had men in Vlaanderen hoofdzakelijk gemengde riolering. Bij een gemengde riolering komt het huishoudelijk afvalwater (van keuken ,toilet of badkamer) maar ook regen- en hemelwater (sneeuw, hagel, regen) in dezelfde afvoerbuis terecht. Dit kan voor problemen zorgen. Deze problemen van gemengde riolering t.o.v. een gescheiden riolering hebben wij voor u eventjes op een rijtje gezet.

Bij sterke regenval kan de riolering de hoeveelheid water niet verwerken, en hierdoor wordt dan automatisch teveel water in de dichtstbijzijnde waterloop of beek geloosd. Ook het water uit de riolering en afvalwater. De waterlopen en beken worden hierdoor vervuild. Vissterfte, sterfte van natuurlijke micro-organismen en geurhinder zijn gevolg.

Bij extreme sterke regenval en neerslag kan het gebeuren dat het water in de riolering zo snel stijgt dat water via de rioleringsputten en straatputten of misschien zelfs tot in uw woning kan stijgen en overlopen. Geurhinder, waterschade en overstromingen kunnen het gevolg zijn.
Door de rechtstreekse aansluiting van afvalwater en regenwater op rioleringsbuizen kan het water niet infiltreren in de bodem. Hierdoor worden grondwaterreserves niet meer opgevuld. Verdroging, vervuiling van de grondwaterreserves en dure waterreiniging zijn de gevolgen.
Als het afvalwater met regenwater verdunt wordt werken zuiveringsinstallaties minder efficiënt.

VERPLICHT GESCHEIDEN RIOLERING? VERPLICHT GESCHEIDEN AFVOER? GESCHEIDEN RIOLERING
Als u gemeente een gescheiden riolering in uw straat aanlegt, bent u verplicht om een gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater te voorzien. Het is verboden om regenwater in een riolering te lozen dei uitsluitend bestemd is voor afvalwater en omgekeerd volgens VLAREM II (Vlaamse Reglementering Milieu) Als het regenwater niet afzonderlijk opgevangen en afgevoerd wordt , mag Pidpa-HidroRio u niet meer aansluiten op het gescheiden rioleringsnetwerk. Zo kan het vuile water en het afvalwater niet meer gezuiverd worden. Gescheiden rioleringswater betekend dan ook strengere regels voor iedereen bij het lozen van regen en afvalwater.

Wij bieden u verschillende oplossingen om het regenwater te recupereren en op te vangen neem vrijblijvend met ons contact op.