Scheiding privéwaterafvoer

Hemelwater is de verzamelnaam voor sneeuw, ijzel en regenwater. Een groot deel van dit water komt vaak ongebruikt in de riool terecht. Dit kan en moet anders. Hergebruik bespaart veel leidingwater en is ook vanuit ecologisch oogpunt voor de hand liggend.

Heel wat steden en gemeenten leggen al een gescheiden rioleringsstelsel aan. Ook particulieren moeten hun steentje bijdragen en zorgen voor een scheiding van hun privéwaterafvoer. Dit alles kadert eveneens in een efficiënt en optimaal afvalwaterbeheer. Afhankelijk van de woning die u betrekt, gaat bouwen of verbouwen bent u verplicht een regenwaterput met hergebruik te voorzien of te zorgen voor een volledige scheiding van het afvalwater en het regenwater.

Volgens de bepalingen van de Vlaamse milieuregelwetgeving (Vlarem II) bent u als eigenaar of huurder zelf verantwoordelijk voor de plaatsing, het onderhoud en de goede werking van uw privéwaterafvoer. U moet ook alle kosten dragen die gepaard gaan met deze scheiding van de privéwaterafvoer.

Gelukkig kunt u altijd de hulp inroepen van een afkoppelingsadviseur van ASG Technics die u mee zal begeleiden indien u ingrijpende, maar noodzakelijke werken moet laten uitvoeren. Hij biedt u verschillende oplossingen aan en zal regenwater via de riolering afvoeren pas als laatste optie aanwenden.

 

Gratis offerte