Scheiding afvalwater en regenwater

Voor nieuwe gebouwen of bij ingrijpende verbouwingen is een volledige scheiding van het afvalwater en het regenwater altijd verplicht. Dit is ook het geval voor bestaande woningen in een open of halfopen bebouwing van zodra er een gescheiden rioleringsstelsel in de straat wordt aangelegd. Als de riolering in uw straat vernieuwd wordt verwacht de gemeente van u dat u zorgt voor de scheiding van afval- en regenwater.

Waarom afvalwater en regenwater scheiden?

  • Regenwater dat meteen via een gemengde riolering wordt afgevoerd infiltreert niet in de bodem. Dit is nochtans broodnodig om de grondwatervoorraden regelmatig aan te vullen.
  • Het zuiveringsproces verloopt veel efficiënter voor afvalwater dat niet verdund is met hemelwater.
  • Bij hevige regenval krijgen de rioleringen een kleinere hoeveelheid water te verwerken. Ze zullen minder snel overstromen waardoor het vervuilde water ook niet zo vlug in de natuur terechtkomt.

Afkoppelen is de boodschap.

Het afvalwater, afkomstig van de gewone huishoudelijke activiteiten wordt afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie. Het hemelwater, afkomstig van dak- en grondvlakken wordt afgeleid naar een dichtbijgelegen gracht of waterloop zodat de grondwaterreserves aangevuld blijven.

Afkoppelen, hoe begin ik eraan?

Het is niet altijd even eenvoudig om zelf de klus te klaren, daar om doet u best een beroep op onze afkoppelingsdeskundige die u met raad en daad zal bijstaan om de klus te klaren. Hij zal u verschillende mogelijkheden voorstellen om in een scheiding van afvalwater en regenwater te voorzien.

Offerte Scheiding afvalwater en regenwater:

 

Gratis offerte