Riolering

Riolering, we maken er allemaal elke dag gebruik van. Burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de leidingen op hun privéterrein die het water afvoeren tot aan de aansluiting op openbare riolering. Meestal zijn we ons niet bewust van dit vernuftige afvoerstelsel tot geurhinder, wateroverlast of eventuele andere ongemakken de kop opsteken.

Een degelijke riolering is een absolute voorwaarde om u elke dag weer van het nodige woon- en leefcomfort te voorzien. Ook u bent gebaat bij een riolering die netjes al uw afvalwater afvoert en – bij voorkeur – het afval- en regenwater gescheiden houdt. Wij maken komaf met het negatieve beeld van vuil, ratten en stank dat sommigen met riolen associëren en denken eerder in termen van afvalwater afvoeren, overstromingsgevaar beperken, het milieu beschermen … Een goed werkende riolering past perfect in het kader van een duurzaam milieubeleid.

Overweegt u de aanleg van een nieuwe riolering of is de oude dringend aan vernieuwing of herstelling toe?

Overweeg dan ook eens om een ASG Technics vakman in te schakelen. Hij voert de werken deskundig voor u uit en verlengt hierdoor meteen de levensduur van uw riolering. Indien gewenst zorgt hij ook voor de afkoppeling van afval- en hemelwater.

Bij ASG Technics kunt u terecht voor alle mogelijke rioleringswerkzaamheden, van kleine herstellingen tot ingrijpende, fundamentele aanpassingen. We maken gebruik van innoverende technieken en hebben voor vrijwel elk rioleringsprobleem de gepaste oplossing. Bovendien kunt u ervan op aan dat al de werken voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften en worden uitgevoerd volgens de geldende normen.