Gescheiden afvoersysteem

Een gescheiden rioleringsstelsel vraagt om een gescheiden afvoersysteem.

VLAREM II (VLAamse REgelgeving Milieu) verbiedt het lozen van regenwater in een riolering die uitsluitend bestemd is voor afvalwater en omgekeerd.

Wanneer er een gescheiden rioleringsstelsel in uw straat ligt, bent u wettelijk verplicht om ook een gescheiden afvoer van regen- en afvalwater te voorzien. Zo’n gescheiden afvoersysteem houdt het hemel- en afvalwater apart, waardoor het makkelijk op een gescheiden rioolstelsel kan worden aangesloten. De aanleg van een dergelijk rioleringsstelsel houdt in dat u moet ‘afkoppelen’. Dit wil zeggen dat het afvalwater en het regenwater via aparte leidingen moet worden afgevoerd.

Bij een gescheiden afvoersysteem wordt het regenwater in een afzonderlijk buizenstelsel opgevangen. Enerzijds is er de DWA; de droogweerafvoer voor het huishoudelijke afvalwater, afkomstig van keuken en sanitair. Anderzijds is er de RWA; de regenwaterafvoer voor het hemelwater. Het afvalwater vertrekt richting rioolwaterzuiveringsinstallatie en het regenwater wordt afgevoerd naar een nabijgelegen waterloop, vijver of infiltratiegebied.

We zetten voor u enkele voordelen van een gescheiden afvoersysteem op een rijtje:

  • Waterzuiveringsinstallaties kunnen optimaal werken: het regen- en afvalwater wordt niet meer met elkaar vermengd. Het water dat de zuiveringsinstallatie te verwerken krijgen is niet meer sterk verdund waardoor ze optimaal kunnen werken.
  • Uw portemonnee zal er wel bij varen. Het regenwater kan hergebruikt worden en u zal minder gezuiverd en ‘duur’ kraantjeswater nodig hebben.
  • Het regenwater wordt via grachten en beken geleidelijk afgevoerd en kan rustig aan in de bodem infilteren. Zo blijft het grondwaterpeil op het juiste niveau.

Gratis offerte