Gescheiden afvoer regenwater

In Vlaanderen is het in bepaalde gevallen verplicht om het afvalwater apart te lozen in de riolering en het regen- of hemelwater af te koppelen en zo te zorgen voor een gescheiden afvoer van het regenwater. Dat water kunt u dan hergebruiken, laten infiltreren in de grond of tijdelijk opslaan. Als dat allemaal niet mogelijk is, kan het water geloosd worden in de regenwaterafvoer van het gescheiden rioleringsstelsel.

Hier vindt u alvast enkele opties om te voorzien in een gescheiden afvoer van regenwater

  • Plaats een hemelwaterput met pomp- en filterinstallatie en hergebruik het water om het toilet door te spoelen, schoon te maken, de planten water te geven …
  • Grenst er een gracht, beekje, riviertje of vijver aan uw perceel? Dan mag u de afvoer van uw regenwater hierop aansluiten.
  • U kan een infiltratievoorziening aanleggen waardoor het water van de dakgoot of het terras netjes terug de bodem insijpelt.
  • Enkel als allerlaatste oplossing mag u de afvoer van het regenwater, net als de overloop van de hemelwaterput, aansluiten op de regenwaterriolering in de straat.

Bij renovatie of heraanleg van de riool in uw straat, zal u genoodzaakt zijn om uw regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in uw straat voltrokken zijn.

Om alles vlot te laten verlopen kan u een beroep doen op de afkoppelingsadviseur van ASG Technics die u mee zal begeleiden indien u ingrijpende maar noodzakelijke werken moet laten uitvoeren. Hij bekijkt voor u de verschillende mogelijkheden en zoekt samen met u naar de beste manier om een gescheiden afvoer van uw regenwater te realiseren.

Gratis offerte